การป้องกันเงินของลูกค้า

Atiora รับประกันว่าจะดำเนินการมาตรการที่เพิ่มในการเก็บเงินที่อยู่ในบัญชีแบ่งต่างๆของบริษัท ถ้าผิดนัดของบริษัทที่อาจไม่เกิดขึ้น การแบ่งแยกทุนของลูกค้าหมายถึงการคืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้า แต่ไม่หมายถึงการชดเชยทรัพย์รวมให้เจ้าหนี้ของ Atiora Ltd.

Safety

บัญชีต่างกัน


Atiora Ltd. ไม่มีสิทธิใช้เงินของลูกค้ารวมกับเงินหมุนเวียนของบริษัทตามกฎแห่ง

การแบ่งแยกทั้งสินทรัพย์ของลูกค้าและสินทรัพย์ของบริษัทยกเว้นความสามารถในการใช้เงินของลูกค้าอยู่ในความสนใจของตัวเอง

ขอติดต่อกับAtioraที่จะรู้เกี่ยวกับบริการในการสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ซื้อขายที่มีความปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกคน

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Atiora คือการป้องกันเงินของลูกค้าประจำเรา

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้วิธีดังต่อไป

การสนับสนุนและควบคุมฐานะอาชญาบัตร

Atiora ltd. ซึ่งเป็น ผู้ประกอบการค้า ได้ลงทะเบียนและควบคุมตามบทที่149ส่วน5(1)แห่งกฎว่าด้วยกิจกรรมบริษัทสากลที่ระบุโดยกฎหมายลง พ.ศ.2552 ในประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ดังนั้นเราสามารให้บริการของโบรกเกอร์ ทางการค้า และการสร้างสภาพคล่อง สำหรับทุกสินทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธนาคารที่ดีขึ้น

Atiora เก็บเงินของลูกค้าภายในบัญชีที่ออกจากธนาคารใหญ่ของโลก พร้อมกับธนาคารที่มีค่าประเมินสูงในการให้บริการทางการลงทุน
เงินตราของลูกค้าประจำเก็บเงินที่บัญชีของธนาคารโลกไหญ่ต่างๆตลอดจนธนาคารเอกจากการกำหนดอัตราหน่วยกิตดีๆ เราทำงานกับธนาคารใหญ่ของโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

การปฏิบัติตามกฎรเบียบในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ถ้าทำงานที่ตลาดทางการเงินตลาดเงินทุนและทุนลูกค้าประจำก็การรักษาความเอกภาพของระบบบริการทางการเงินสากลจำเป็นต้องในกรณีการดำเนินงานกิจกรรมในตลาดการเงิน และตลาดทุนพร้อมกับกิจกรรมกับสินทรัพย์ของลูกค้า Atiora สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินผ่านการตรวจสอบบัญชีเทรด และบุคลิกลักษณะของลูกค้าทุกคนก่อนเริ่มดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าในการเทรดออนไลน์ในForex และ CFDอย่างเต็มที่

บุคคลที่สามไม่สามารถเติมบัญชี

Atiora Ltd. ไม่อนุญาติทำให้บุคคลที่สามเติมบัญชีของลูกค้า ECN брокер Atiora ได้รับการจดทะเบียน ตามอาชญาบัตร ก็รับเงินเพียงจากบัญชีและกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้ถือบัญชีซื้อขายที่ถูกตรวจสอบและได้รับการอนุมัติโดยบริการทางการเงินของโบรกเกอร์ฟอเรกซ์ ไม่มีการลงทุนจากบุคคลที่สาม ซึ่งขัดแย้งกฎบังขับว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระยะเวลาการซื้อขายออนไลน์ในตลาดฟอเรกซ์