Partnership Program ECN Forex broker ATIORA

Level “Atiora AGENT”

ระดับนี้ของโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”ทำให้ลูกค้าทุกคนถือว่าเป็นญาติเรา เราแสดงทั้งเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อทำงาน และฝ่ายสนับสนุนAtioraตลอด24ชั่วโมงเงิน

รางวัลของตัวแทนเป็น ค่าคอมมิชชั่น ทึ่มาจากธุรกรรมของลูกค้า กำไรของตัวแทนจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามักจะซื้อขาย

วิธีการทำงานของโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”

 • ให้ดึงดูดลูกค้า

 • ลูกค้าลงทะเบียนในเว็บไซต์

 • ลูกค้าซื้อขายในฟอเรกซ์

 • ตัวแทนรับค่าคอมมิชชั่นซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของตัวแทน

ผลประโยชน์

 • มีเครื่องมือการตลาดทางเลือกที่หลากหลาย
 • มีระบบสถิติที่ง่ายๆ โดยไม่ต้องกลายเป็นผู้ซื้อขายในตลาด
 • กำไรสูงคือค่าคอมมิชชั่นและสเปรดของลูกค้าเกินกว่าร้อยละ25
 • ไม่มีการลงทุนเริ่มแรก
 • รับผลประโยชน์เท่าที่คุณสามารถดำเนินการได้
 • การเข้าถึงการบริการทั้งหมดโดยECN ของโบรกเกอร์ATIORA
 • เราปฏิบัติงานบริการให้ลูกค้า
 • เราพัฒนาธุรกิจของคุณให้ขึ้นระดับ4 ก็จะเป็นครู

Live Example of earnings

นายเซรเกยี่ เนเฟดอว จากเมืองซาราตอว

เขาซื้อขายเป็นเวลาสามวัน ก็รับลูกค้า
หนึ่งคน ซื้อขายหนึ่งสัปดาห์ ก็รับลูกค้าสามคน
เดือน ก็รับลูกค้าสิบคน และกำไรในจำนวน2434
อีกสิ่สิบสิ่วัน ขึ้นระดับถึง PRO Agent

แนวดิ่งเป็นลักษณะโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”

ตัวแทนเรารับกำไรโดยไม่เพียงดึงดูดเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ ยังดึงดูดตัวแทนอื่น

คุณจะรับกำไรจากธุรกิจของลูกค้าที่ถูกดึงดูดทุกเดือน นี่คือกำไรระยะสั้นซึ้งอยู่เป็นเวลานาน

Atiora AGENT

ค่าคอมมิชชั่น

Sub-Agent

3%

เราให้โดยไม่คิดมูลค่า

 • สถิติกิจกรรมตัวแทน

 • โปรโมชั่นทั้งหมด

 • กลวิธีและกลยุทธ์ซึ่งทำให้เกิดกำไร

 • ช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

 • หนังสือรับรองเป็นทางการ

 • ที่ว่างระหว่างผู้ประสบความสำเร็จหลายคน

ค่าคอมมิชชั่น “ตัวแทน”

กลายเป็นตัวแทนวันนี้ และเริ่มรับกำไรจากทุกธุรกรรมของเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ที่ถูกดึงดูด และกิจกรรมของตัวแทนช่วงด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวมเครื่องมือทั้งหมดที่ECN ของโบรกเกอร์ATIORAได้นำเสนอ คือ Forex CFD ดัชนีหุ้น โลหะ

ระดับ “ตัวแทน”มีค่าคอมมิชชั่นเท่าไร

ค่าคอมมิชชั่น Classic ECN STD account ECN PRO account
สำหรับ1ล็อต 1.5 pips 0.3 pips $3
สำหรับ1ล็อตของเครื่องมือของชุดCFD 30% 30% 30%

Atiora มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวแทนซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรมของลูกค้าที่ถูกดึงดูด และมูลค่าธุรกรรม Atioraซึ่งเป็นECN เทรดเดอร์ฟอเรกซ์ ก็สนใจว่าลูกค้าซื้อขายจำนวนมาก และรับกำไรจากทุกธุรกรรม

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามระดับ “ตัวแทน” ขึ้นอยู่กับมูลค่าธุรกรรม

  Up to 50 lots From 50
to 100
lots
From 100
to 500
lots
From 500
to 1 000
lots
More than 1 000
lots
Classic คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 1.5 pips 1.6 pips 1.7 pips 1.8 pips 1.9 pips
ECN STD คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 0.3 pips 0.31 pips 0.33 pips 0.35 pips 0.38 pips
ECN PRO คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว $3 $3.1 $3.3 $3.5 $3.8

โปรแกรมความจงรักภักดีสำหรับ”ตัวแทน”

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดว่า เรามีโบนัสเพิ่มสำหรับพาร์ตเนอร์เราซึ่งคิดจากลูกค้าที่ถูกดึงดูด โปรแกรมความจงรักภักดี ชื่อ ARPA ที่พิเศษของเรารวมตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดซึ่งทำให้ตวแทนสามารถทำงานและพัฒนาเครือข่ายเทรดเดอร์ฟอเรกซ์

จำนวนลูกค้า Up to 15 From 16 to 50 From 51 to 100 More than 100
โบนัสเพราะลูกค้าหนึ่งคน 10 12 15 18

ระดับ “PRO АGENT”

“PRO АGENT” คือ ระดับที่สองสำหรับโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”โบรกเกอร์ATIORA ระดับนี้เหมาะสำหรับตัวแทนที่ร่วมมือกับECN ของโบรกเกอร์ATIORA และมีผลจากการดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้เทรดเดอร์ที่ถูกดึงดูดเหล่านี้ซื้อขายออนไลน์ได้ดี ลักษณะเฉพาะของระดับนี้คือเงินรางวัลที่สูงขึ้นสำหรับตัวแทนและการขยายเขตอิทธิพลในกระบวนการปัจจุบัน

PRO Agentซึงเป็นตัวแทนได้รับเงินรางวัลจากค่าคอมมิชชั่นออกธุรกรรมของเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ และตัวแทนที่ถูกดึงดูด ลูกค้าที่ดึงดูดยิ่งทำธุรกรรมมาก Pro Agentยิ่งรับกำไรมาก

วิธีการทำงานของโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”ของECN เทรดเดอร์ฟอเรกซ์Atiora

 • ตัวแทนดึงดูดเทรดเดอร์

 • ลูกค้าลงทะเบียนในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์

 • เทรดเดอร์ฟอเรกซ์เริ่มซื้อขายในตลาดฟอเรกซ์

 • PRO Agentรับค่าคอมมิชชั่นตามระดับของตัวแทน’ปรอ’

ผลประโยชน์จากระดับPRO Agentซึ่งเป็นตัวแทน’ปรอ’

 • เงินรางวัลที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ “ตัวแทน”
 • มีเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย
 • ระบบสถิติ “PRO” คือระบบที่ดีขึ้นเพื่อการวิเคราะห์กิจกรรมขั้นสูง
 • กำไรที่สูง ในจำนวนเกินร้อยละ35 จากทั้งค่าคอมมิชชั่นและสเปรดของลูกค้า
 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนกำไรที่ออก
 • การบริการทั้งหมดที่ECN ของโบรกเกอร์ATIORAอยู่ใกล้จะถึงคุณ
 • เราเองร่วมมือกับเทรดเดอร์ฟอเรกซ์

ภาพตัวอย่าง

นายมารีซ การลอเวซ จากเมืองบราติสลาวา

เขาซื้อขายเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ก็รับลูกค้าห้าคน เริ่ม
ซื้อขายเป็นเวลาสามสัปดาห์ก็รับลูกค้าสามสิบคน และกำไรในจำนวน3850ดอลลาร์
ซื้อขายหนึ่งเดือนครึ่ง ก็รับลูกค้าห้าสิบสามคน ลูกค้าช่วงสองคนและกำไรในจำนวน4728ดอลลาร์
อีกเจ็ดสิบสามวัน ขึ้นระดับถึง Regional Agent

แนวดิ่งเป็นลักษณะโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”

ตัวแทนECNโบรกเกอร์Atioraของเรารับกำไรโดยไม่เพียงดึงดูดเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ ยังดึงดูดตัวแทนอื่น

คุณอยู่ในฐานะAgent PRO ก็จะรับกำไรจากธุรกิจของตัวแทนช่วงคุณ ในอัตราร้อยละ3ทุกเดือน

Atiora PRO AGENT

Commission

AGENT

3%

เราให้โดยไม่คิดมูลค่า

 • สถิติกิจกรรมตัวแทน “PRO”

 • โปรโมชั่น

 • กล่องที่ขยายความสามารถสำหรับโปรแกรมร่วมค้าฟอเรกซ์

 • “ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมจาก
  ผู้เชี่ยวชาญของเรา”

 • หนังสือรับรองของตัวแทน”PRO”

 • กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสบความสำเร็จหลายคน

ค่าคอมมิชชั่น ตัวแทน”PRO”

ขึ้นระดับของคุณถึงตัวแทน”PRO” และรับกำไรที่สูงขึ้นจากทุกธุรกรรมของเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ที่ถูกดึงดูด และกิจกรรมของตัวแทนช่วงด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวมเดรื่องมือทั้งหมดที่ECN ของโบรกเกอร์ATIORAแสดง คือ Forex CFD ดัชนีหุ้น โลหะ

ค่าคอมมิชชั่นสำหรับระดับ ตัวแทน”PRO”

Commission Classic ECN STD account ECN PRO account
For 1 lot 1.5 pips 0.35 pips $3.5
For 1 lot of CFD 35% 35% 35%

บริษัทฟอเรกซ์ATIORAมุ่งต่อการพัฒนาตัวแทนของคุณและเพิ่มกำไรของตัวแทนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน” ของเราไม่เพียงอาศัยจำนวนธุรกรรมของลูกค้าที่ถูกดึงดูด แต่มูลค่าธุรกรรม ATIORAซึ่งเป็นECN เทรดเดอร์ฟอเรกซ์ ก็สนใจว่าลูกค้าซื้อขายจำนวนมาก และรับกำไรจากทุกธุรกรรม

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามระดับตัวแทน “PRO” ขึ้นอยู่กับมูลค่าธุรกรรม

  Up to 50 lots From 50
to 100
lots
From 100
to 500
lots
From 500
to 1 000
lots
Higher than 1 000
lots
Classic คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 1.5 pips 1.6 pips 1.7 pips 1.8 pips 1.9 pips
ECN STD คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 0.35 pips 0.37 pips 0.39 pips 0.41 pips 0.43 pips
ECN PRO คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว $3.5 $3.7 $3.9 $4.1 $4.3

โปรแกรมความจงรักภักดีสำหรับ”ตัวแทน”

Aสิ่งที่น่าสนใจที่สุดว่า เรามีโบนัสเพิ่มสำหรับพาร์ตเนอร์เราซึ่งชำระเงินที่รับจากลูกค้าที่ถูกดึงดูด โปรแกรมความจงรักภักดี ชื่อ ARPA ที่พิเศษของเรารวมตัวบ่งชี้ที่สำคัญทั้งหมดซึ่งทำให้ตวแทนสามารถทำงานและพัฒนาเครือข่ายเทรดเดอร์ฟอเรกซ์

Number of clients Up to 15 From 16 to 50 From 51 to 100 More than 100
Points for 1 client 10 12 15 18

ระดับRegional Agentซึ่งเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค

พาร์ตเนอร์ของเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคถูกเสนอให้ดึงดูดลูกค้าและตัวแทนช่วงจากทั่วทั้งภูมิภาค ดังนั้นตัวแทนนี้จะรับเงินรางวัลเพิ่มโดยได้รับร้อยละเพิ่มจากกำไรของSTP โบรกเกอร์ฟอเรกซ์Atiora ในภูมิภาค

ตัวแทนระดับภูมิภาคสามารถใช้เครื่องมือใหม่เพื่อก้าวหน้า ซึ่งทำให้กำไรจากความร่วมมือกับโบรกเกอร์ฟอเรกซ์Atioraเพิ่มขึ้น

How it works Forex Affiliate Program?

 • พาร์ตเนอร์ดึงดูดลูกค้าในภูมิภาคที่อาศัยอยู่

 • ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีฟอเรกซ์

 • เทรดเดอร์เริ่มซื้อขายในตลาด

 • ตัวแทนรับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าและตัวแทนช่วง

ผลประโยชน์ของระดับตัวแทนระดับภูมิภาค

 • มีเครื่องมือการตลาดทางเลือกที่ขยายตัว
 • ผู้จัดการส่วนตัวที่สามารถหารือเกี่ยวกับกลวิธีและกลยุทธ์
 • กำไรที่สูงขึ้นรวมถึงดอกเบี้ยจากรายได้ของโบรกเกอร์ในภูมิภาค
 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนฟอเรกซ์
 • การดำเนินการกิจกรรมร่วมกันและแคมเปญกับAtiora
 • มีความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดและแน่น
 • รับคะแนนจำนวนมากก่วาตามโปรแกรมรางวัล

Live example of earnings:

3 months – 101 clients
5 months – 173 clients, 18500$ revenue
9 months – 500 clients, +70434$ growth in profits
11 months – movement to the Global Agent

Multilevel – feature
of Forex Affiliate Program

ตัวแทนโบรกเกอร์ATIORAรับกำไรจากเทรดเดอร์ฟอเรกซ์โดยดึงดูดลูกค้าอื่นแม้ว่าลูกคานี้จะรับระดับ

คุณจะรับกำไรจากธุรกิจของตัวแทนช่วงที่ถูกดึงดูดทุกเดือน นี่คือกำไรระยะสั้นซึ้งอยู่เป็นเวลานาน

Regional AGENT

Commission

PRO Agent

5%

Agent

2%

ยินดีที่จะแบ่งปัน

 • สถิติที่มีรายละเอียดผลตัวแทน

 • โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของคุณ

 • การปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือภายใต้การอุปถัมภ์ของ บริษัท ฯ

 • การวิจัยค้นคว้าโดยผู้เชี่ยวชาญเรา

 • หนังสือรับรองเป็นทางการ

 • เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์Atiora

ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนระดับภูมิภาค

โดยขึ้นระดับของคุณถึงตัวแทนระดับภูมิภาค คุณสามารถรับกำไรที่สูงขึ้นจากทุกธุรกรรมของเทรดเดอร์ฟอเรกซ์ที่ถูกดึงดูด และกิจกรรมของตัวแทนช่วงด้วย ค่าคอมมิชชั่นรวมเดรื่องมือทั้งหมดที่ECN ของโบรกเกอร์ATIORAแสดง คือ Forex CFD ดัชนีหุ้น โลหะ

ระดับ”ตัวแทนระดับภูมิภาค”มีค่าคอมมิชชั่นเท่าไร

Commission Classic ECN STD account ECN PRO account
For 1 lot 1.55 pips 0.4 pips $4
За 1 lot of CFD 40% 40% 40%

Atiora ยินดีที่ตัวแทนปฏิบัติกิจกรรมทางแนวดิ่งและแนวนอน กล่าวคือค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนไม่เพียงอาศัยจำนวนธุรกรรมของลูกค้าที่ถูกดึงดูด แต่มูลค่าธุรกรรม บริษัทATIORAประสงค์ให้ตัวแทนที่ถูกดึงดูดรับกำไรจากการซื้อขายแม้ว่าประสบการณ์และการฝึกอบรม

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามระดับ “ตัวแทนระดับภูมิภาค” ขึ้นอยู่กับมูลค่าธุรกรรม

  Up to 50 lots From 50
to 100
lots
From 100
to 500
lots
From 500
to 1 000
lots
More than 1 000
lots
Classic คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 1.5 pips 1.6 pips 1.7 pips 1.8 pips 1.9 pips
ECN STD คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 0.4 pips 0.41 pips 0.43 pips 0.45 pips 0.48 pips
ECN PRO คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว $4 $4.1 $4.3 $4.5 $4.8

Reward Program for Agents

โปรแกรมรางวัลที่พิเศษของเราสำหรับพาร์ตเนอร์ยังอาศัยระดับตัวแทนฟอเรกซ์ATIORA ซึ่งกล่าวคือพาร์ตเนอร์ยิงรับระดับที่สูงก่วา ก็ยิงรับโบนัสมากก่วา

Number of clients Up to 50 From 50 to 150 From 150 to 500 More than 500
Points for 1 client 11 14 18 20

ระดับ “ตัวแทนทั่วโลก”

โปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”โบรกเกอร์ฟอเรกซ์Atioraมีระดับสำหรับตัวแทนชั้นสูงซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดเทรดเดอร์และการให้บริการของพาร์ตเนอร์ให้ดี ไม่มีใครใม่สนใจเพราะตัวแทนทั่วโลกจะรับดอกเบี้ยจากกำไรของบริษัททั่วโลก

โปรแกรมพันธมิตร”ตัวแทน”มีฐานอะไรในตลาด

 • Attract clients

 • Opening of trading accounts
  by customers

 • Trading
  at Forex

 • Forex Partner receives a commission according to the level

ผลประโยชน์ของระดับตัวแทนทั่วโลก

 • มีเครื่องมือการตลาดทางเลือกที่หลากหลาย
 • ระบบสถิติที่ลึกจากกราฟถึงคลิกที่แยกต่าง
 • กำไรที่สูงที่สุดจากค่าคอมมิชชั่นและสเปรดของลูกค้าร้อยละ55 พร้อมกับดอกเบี้ยจากกำไรทั่วโลก
 • รับผลประโยชน์เท่าที่คุณสามารถดำเนินการได้
 • ช่วยเหลือจากผู้จัดการชั้นสูงECNโบรกเกอร์ATIORA
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดกับบริษัท
 • โบนัสที่ดีเลิศและรางวัลจากARPA

ภาพตัวอย่าง

นายมารเซลอ รอดรีเกซเขาซื้อขายเป็น

เวลาห้าเดือน ก็รับลูกค้า501คน และตัวแทน108คน ซื้อขาย
เจ็ดเดือนก็รับกำไรในจำนวน102185ดอลลาร์
ซื้อขายเก้าเดือน ก็รับลูกค้าเกิน1000คน และกำไรในจำนวน48434ดอลลาร์ อีก
หนึ่งปี ก็มีสำนักงานในใจกลางของเมืองรีโอ

โปรแกรมร่วมค้าแบบMulti จาก ATIORA

Our agents make a profit not only attracting Forex traders, but also involving other agents.

Every month you will receive income from the work of attracted Agents – a passive income that lasts for years!

Global Agent

Commission

Regional Agent

5%

PRO Agent

3%

Agent

2%

We are giving it for free

 • สถิติกิจกรรมลูกค้าและตัวแทน

 • โปรโมชั่นที่พิเศษ

 • การเปิดสำนักงานตัวแทนร่วม

 • ผู้จัดการส่วนตัวให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง/เจ็ดวันต่อสัปดาห์

 • หนังสือรับรองเป็นทางการ

 • เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทๆ

ค่าคอมมิชชั่นของ”ตัวแทนทั่วโลก”

Become an Agent today and start to make a profit for each trade attracted client activity and sub-agents. The commission is charged on all instruments offered by STP Forex broker Atiora: FOREX, CFD, indexes, metals.

ระดับ”ตัวแทนทั่วโลก”มีค่าคอมมิชชั่นเท่าไร

Commission Classic ECN STD account ECN PRO account
For 1 lot 1.6 pips 0.5 pips $5
For 1 lot of CFD 50% 50% 50%

โบรกเกอร์Atioraชำระค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนโดยอาศัยจำนวนธุรกรรมของลูกค้าที่ถูกดึงดูด ยังมูลค่าทุกออร์เดอร์ฟอเรกซ์ที่เทรดเดอร์ฟอเรกซ์ได้เปิด ตัวแทนECNโบรกเกอร์Atioraทำให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อขายมากและรับกำไรจากทุกธุรกรรม

การคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามระดับ “ตัวแทนระดับทั่วโลก” ขึ้นอยู่กับมูลค่าธุรกรรม

  Up to 500 lots From 500
to 1000
lots
From 1000
to 5000
lots
From 5000
to 10 000
lots
More than 10 000
lots
Classic คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 1.5 pips 1.6 pips 1.7 pips 1.8 pips 1.9 pips
ECN STD คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว 0.5 pips 0.51 pips 0.53 pips 0.55 pips 0.58 pips
ECN PRO คือ1ล็อต ของลูกค้าที่ซื้อขายแล้ว $5 $5.1 $5.3 $5.5 $5.8

โปรแกรมความจงรักภักดีสำหรับ ตัวแทน”ARPA”

ในโปรแกรมรางวัลที่วิเศษสำหรับตัวแทนARPA เราใส่ใจทุกความปรารถนาของลูกค้าเราและแสดงชุดของขวัญและโบนัสที่พิเศษสำหรับตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในตลาดฟอเรกซ์ ตัวแทนทั่วโลกยิงดึงดูดลูกค้าจำนวนมาก ก็ยิงรับคะแนนARPA จำนวนมาก

Number of clients Up to 15 From 16 to 50 From 51 to 100 More than 100
Points for 1 client 12 14 18 21