ได้รับจำนวนเงินสูงสุด

คำนวณอัตรากำไรขั้นต้นจะช่วยให้คุณตรวจสอบสกุลเงินในตำแหน่งที่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อเปิดขนาดของรายการเพื่อลดความเสี่ยงล่วงหน้าตามที่คุณกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะได้รับการเสี่ยงอัตราส่วนของเขาหรือความเสี่ยงของเงินทุน เครื่องคิดเลขของวิธีการสำคัญในการคำนวณความเสี่ยงนี้ไม่ละทิ้งมัน

1%