ผู้จัดการ PAMM

ผลประโยชน์ของบัญชี PAMM ให้ผู้จัดการ

ถ้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ และอยากจะเพิ่มเติมเงินเดือนของตัวเองคุณน่ากลายเป็นผู้จัดการบัญชี PAMM บัญชี PAMM คือการบริการการลงทุนที่ประโยชน์ทั้งผู้จัดการกับนักลงทุน เป้าหมายเอกของผู้จัดการคือจัดการกองทุนรวมกันของบัญชีซึ่งได้เกิดมาจากกองทุนลงทุนกับลงทุนของผู้จัดการ

ลักษณะพิเศษของบัญชี PAMM ของ Atiora

คำแนะนำว่ากลายเป็นผู้จัดการ


  1. ลงทะเบียนบัญชีใหม่และเปิดบัญชี PAMM
    ก็รักษาความปลอดภัยเงินฝากด้วยการพิสูจน์ตัวจริงสองขั้น
  2. ต้องฝากเงินเข้าบัญชีผู้จัดการตัวเอง
    เราก็แสดงวิธีฝากเงินต่างและถอนกำไร
  3. ให้เริ่มรับผลกำไรนับจากวันนี้
    ไปนักลงทุนมีสามารถใช้บัญชีPAMMร่วมกัน ทุกๆผู้มีส่วนร่วมจะรับผลกำไรส่วนหนึ่งของเงินตราตามเงินลงทุนละ