ให้นักลงทุน

ลักษณะจำเพาะของบัญชีมำของนักลงทุน


คุณเป็นผู้เริ่มต้นแต่อยากหาเงินอย่างผู้มืออาชีพไหม คุณได้ทำงานในการค้าขายแล้วแต่ไม่มีเวลาไหม ให้เริ่มหาเงินได้โดยใช้บัญชีมำ ระบบมำคือระบบลงทุนฮิตซึ่งจะให้ผู้จัดการกับนักลงทุนและเทรดเดอร์ทำงานได้ประโยชน์ที่สุด ผู้จัดการจะค้าขายที่บัญชีมำสำหรับมีเงินรางวัลมาจากพวกนักลงทุน กำไรและการสูญเสียเงินทุนจัดสรรระหว่างพวกนักลงทุนของบัญชีมำตามสัดส่วน เป้าหมายส่วนใหญ่ของนักลงทุนคือการเลือกผู้จัดการดีโดยเฝ้าดูสะดวกบัญชีมำ ให้เริ่มเงินได้กันกับผู้มืออาชีพ

บัญชีมำของ Atiora เป็นประโยชน์


คำแนะนำว่าเลือกผู้จัดการมำ


ผู้จัดการที่มีฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนบัญชีมำ คุณต้องเลือกเทรดเดอร์มืออาชีพเป็นผู้จัดการซึ่งชื่อเสียงและมีอัตราส่วนสูงเพื่อรับกำไรได้สูง

ในโเว็บไซต์ ECN บรกเกอร์ Atiora คุณสามารถค้าหาการตรวจสอบบัญชีมำ เพื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับทุกผู้จัดการ และรู้กลยุทธ์การซื้อขายให้ทราบ

ให้ความสนใจในตัวบ่งชี้เงินเดือนกับทุนในระยะเวลาการจัดการแน่นอน ถ้าตัวบ่งชี้สูงกว่า คุณก็จะรับกำไรที่ศักยภาพมากๆ

คุณจะเลือกผู้จัดการ เขาจะเริ่มซื้อขายที่บัญชีมำโดยใช้เงินฝากคุณ พวกนักลงทุนของบัญชีมำแบ่งกำไรตามสัดส่วนการทำลงทุน

คำแนะนำว่ากลายเป็นนักลงทุนมำ


 1. ลงทะเบียนบัญชีใหม่และเปิดบัญชีมำ
  ความปลอดภัยเงินฝากขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ตัวจริงสองขั้น
 2. ฝากยอดเงินที่บัญชีตัวเอง
  เรานำเสนอระบบฝากเงิน และบัญชีธนาคารต่างๆ
 3. ให้เลื่อกผู้จัดการ
  ที่การติดตามตรวจสอบบัญชีมำสำคัญให้เงินได้อนาคตของคุณครับ
 4. ยื่นคำขอการลงทุน
  ก็ตัดสินใจว่าคุณตั้งใจใช้จำนวนเงินการลงทุน ถ้าเพิ่มจำนวนเงินลงทุนสูงขึ้น ก็ได้รับกำไรสูงกว่าแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วย เอาใจใส่ดูพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ของบัญชีเลื่อก
 5. ให้รับกำไรมาจากการลงทุนการลงทุนคุณ
  มาถึงบัญชีมำผู้จัดการก็เริ่มใช้เงินคุณที่การซื้อขาย ที่บัญชีเป็นส่วนตัวเงินคุณอาศัยจำนวนเงินของคุณ