เทรดดิ้ง API - โบรกเกอร์ Atiora ECN Forex
เปิดบัญชี พื้นที่ส่วนบุคคล
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • Українська
 • Español
 • Português
 • Français
 • 中文
 • العربية
 • Bahasa Indonesia
 • Melayu
 • Japanese
 • Hindi
 • Thai

การซื้อขายAPI

Atiora มีกระบวนการซึ่งทำการค้าขาย APLโดยอัตโนมัติ

เราจัดหาทุกอย่างเป็นที่ต้องการให้จัดทำการค้าขาย Forex กับ บโบรกเกอร์Atiora คือการค้าขายสะดวกสบายและได้ผลดีให้เทรดเดอร์ที่ใช้กระบวนการซึ่งทำการค้าขาย API โดยอัตโนมัติหรือเทรดเดอร์ที่พัฒนากลยุทธการซื้อขายโดยใช้เทคโนโลยี API ถ้าคุณจะใช้เทคโนโลยีAPIของเรา ก็จะมีการเข้าถึงการไหลของสภาพคล่องสะอาดที่ปูลมาจากธนาคารโลกยี่สิบสองธนาคารซึ่งมี ราคาเคลือบแก้ว

ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์API เราก็เข้าใจว่าคุณใช้เทคโนโลยีลักษณะเฉพาะของ Atiora ถ้าจะกลายเป็นเทรดเดอร์API Atiora ก็จะมีโอกาสได้รับการเข้าถึงของสภาพคล่องสะอาดกับตลาดล้ำลึกที่สุดและบัญชีแบ่งแยกให้เทรดเดอร์ API ลูกค้าประจำ ของเราซึ่งมียอดฝากเงินมากกว่า 2000 USDต่อ เดือน ก็สามารถใช้บัญชีทดลอง FIXเพื่อสอบความสามารถของบัญชี FIX API

 เพื่อจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ต้องส่งการสอบถามไปยัง institutional@atiora.com